Breadcrumbs

Grønt Kystfartsprograms TOPPLEDERDEBATT

16. Februar 2017

Drivstoffskiftet i maritim bransje: Klima-, miljø- og næringseffekter

map_norway

Vi er i starten av det grønne skiftet – vi er på vei mot fornybarsamfunnet, selv om den perfekte erstatter for olje kanskje ikke finnes. Utfordringene og mulighetene er mange. Vi kommer til å se vinnere og tapere blant land, næringer og bedrifter. Norge har store næringsmessige, klima- og miljømessige muligheter og et stort potensiale for å lykkes. Men det skjer ikke uten enighet om konkrete aksjoner. 

  • Hvordan kan norske myndigheter og maritim næring sammen etablere tidlige markeder og tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en kostnadseffektiv måte?
  • Hvordan kan disse tiltakene gi Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport?
  • Hvilken rolle kan ulike drivstofftyper spille i Norge og globalt?

Dette er kompliserte spørsmål som topplederdebatten adresserte. Presentasjonene finner du nedenfor.