Power and renewables

Hydrogen som energibærer på Vestlandet

DNV GL - Energy

Rapport mulighetsstudie 2016

Request a copy

(optional)
(optional)

Report

Hydrogen som energibærer på Vestlandet

Hydrogen som energibærer på Vestlandet mulighetsstudie 2016

About:

Mulighetsstudie 2016, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.

Report

Hydrogen som energibærer på Vestlandet

About:

Mulighetsstudie 2016, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.

Hydrogen som energibærer på Vestlandet mulighetsstudie 2016

Request a copy

(optional)
(optional)

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland fylkeskommuner har inngått et samarbeid om å kartlegge og analysere mulighetene for produksjon, bruk og verdiskaping knytt til hydrogen på Vestlandet. DNV GL ble innstilt til jobben, og analysen er presentert i denne rapporten.

Report

Hydrogen som energibærer på Vestlandet

Hydrogen som energibærer på Vestlandet mulighetsstudie 2016

About:

Mulighetsstudie 2016, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.